QQ在线咨询
  您现在的位置图书馆首页 > QQ在线咨询  

 

QQ在线咨询

 

   

                教师读者咨询“教师读者咨询”于周一到周五正常上班时间在线,欢迎咨询。    学生读者咨询“学生读者咨询”和“新生读者咨询”于周一到周五的第七、八节课统一进行回复,欢迎留言咨询。    新生读者咨询“学生读者咨询”和“新生读者咨询”于周一到周五的第七、八节课统一进行回复,欢迎留言咨询。
           
           说明:   “教师读者咨询”于周一到周五正常上班时间在线,欢迎咨询。
                   “学生读者咨询”和“新生读者咨询”于周一到周五的第七、八节课统一进行回复,欢迎留言咨询。

                

       

                 

 
 
关 闭 窗 口
 

德州学院图书馆参考咨询部     最新更新日期: 2014年12月3日